A005-KutsalKitap-Xabze
A006-OnlneKilise
A001-Tarih
İnancımızla İlgili Makaleler
A002-Söyleşi
A008-Videolar
A007-Sanat
A003-Adresler
A004-KutsalKitap
previous arrow
next arrow
A005-KutsalKitap-Xabze
A006-OnlneKilise
A001-Tarih
İnancımızla İlgili Makaleler
A002-Söyleşi
A008-Videolar
A007-Sanat
A003-Adresler
A004-KutsalKitap
previous arrow
next arrow
Shadow

Babalarımız bizi kısa bir süre için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor.
İBRANİLER 12:10

Tha, bizi çocukları olarak sever. Bizi sabırla, kızmadan eğitir ve öğretir.
(Yuhanna 6:45, 1. Efesliler 4:9)