KUTSAL KİTAP VE XABZE

Hiç biriniz cinsel ilişkide bulunmak için yakın akrabasına yaklaşmayacak.
Rab benim.
Kutsal Kitap / Levililer 18:6