”BEDEVİ ADETLERİ UĞRUNA 3 BİN YILLIK ADİGE XABZE YASASINDAN VEZGEÖMEMİZE GEREK YOK”

İrina Babich  


Tarih Bilimleri Doktoru, Rusya Bilimler Akademisi Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü Kafkasya Bölümü Baş Araştırmacısı (Moskova, Rusya Federasyonu)

Bir keresinde, yaklaşık sekiz yaşındayken anneme dünyanın yuvarlak olduğunu söyledim. Evde korkunç bir skandal çıktı, babam çok kızdı çünkü Kuran, dünyanın düz olduğunu söylüyor. Aksine inanmak, dine aykırıdır. Bu nedenle şeyh, coğrafya hocasıyla mümkün olan her şekilde savaştı. Zulme rağmen dünyanın yuvarlak olduğunu iddia eden Galileo’nun zamanından bu yana 500 yıldan fazla zaman geçti, ancak yine de 20. yüzyılın insanlarındaki cehalet aynı derecede güçlü ve zararlı kaldı.

Bizler, bugünün Adigeleri, bir zamanlar güçlü, kültürlü olan bir halkın torunlarıyız. Gurur duyacağımız şeyler var, koruyacak ve canlandıracak bir şeyler – güzel adetler, dil, ahlaki ve etik temeller.

Çerkeslerin zengin bir kültürel ve tarihi geleneği vardır ve bu, cehalet ve maneviyat eksikliğine giden yolla değiştirilmemelidir.

Kendimizi Adige olarak korumak ve yerleştirmek için Bedevi adetleri uğruna 3 bin yıllık “Adige Xabze” yasasından vazgeçmemize gerek yok.

Kafkas Savaşı bir bakıma Çerkes halkının anavatanlarından zorla sürülmesi ve Osmanlı ve Ortadoğu ülkelerine yeniden yerleştirilmesiydi. Türk padişahının sahte vaatleri ve Rus çarlığının sömürge politikası, 2,5 milyon Çerkes’in Müslüman ülkelere göçmesine yol açtı. Türkiye, Mısır, Suriye, Ürdün, Libya, Kıbrıs vb…

Birçoğu açlık ve hastalıktan öldü. Kandırılan mültecilerin durumu son derece zordu. Ebeveynler, kendilerini beslemek ve çocuklarının hayatta kalmasını sağlamak için çocuklarını köle tacirlerine sattı. Türk sultanı sözünü tutmadı ve Türk ordusuna göçmen çağırmaya başladı. Yerleşimcilerin anavatanlarına dönüşü imkansızdı. II. Alexander tüm dilekçelerin hakkında bir karar verdi: “Geri dönüş yok.” Çarlık Rusyası ve Osmanlı ile birlikte Müslüman din adamları, bütün bir halkı aldatmada ve yok etmede önemli bir rol oynadılar.

İslam zayıfladıkça, Hıristiyanlık veya neo-paganizm daha aktif olarak yayılır. Bu nedenle, pratikte İslam’a sahip olmayan Lazarevsky ve Tuapse bölgelerinden birçok Shapsug’un İslam’dan çok Ortodoksluğa geçme olasılığı daha yüksektir. Shapsug köylerinde neredeyse hiç İslam yoktur. M. Pseushkho köyünde yaşayan ve B. Pseushkho köyünde bir camide hizmet eden Lakhzarevsky bölgesindeki Shapsugların tek imamı bile diğer köylerdeki cenaze törenine gelmez.

Sonuç olarak, Karadeniz bölgesindeki Shapsuglar arasında geleneksel paganizm, örneğin yağmur yağma töreni hüküm sürmektedir.

1990’ların ikinci yarısında ortaya çıkan ve bugün hala var olan İslam’daki radikal kanat olumsuz bir rol oynadı. Bazı gençlerin 1990’lı-2000’li yılların “Vahhabi” hareketlerine geçişi ve “Allah Ekber” kelimesi ile terör eylemlerinin uygulanması, birçok “barışsever” Çerkes’i İslam’dan uzaklaştırdı. Bu yüzden çoğu kişi şunu söylüyor: Böyle bir İslam İslam değil ve “Müslüman Adigeler Tanrı’yı tanımıyorlar, yanlış yolu izliyorlar ve bu yol Mesih’e götüremez.” Yine de bize göre, Çerkeslerin Protestanlığa olan ilgisinin artmasının temeli, bizzat “dağ” ideolojisinin krizi, kendi kimliklerinin krizidir.

Not: Çerkesler bir Rus (Ortodoks) ortamında yaşıyorlarsa, o zaman İslam ile değil Ortodoksluk ile daha çok ilgilenirler. Özellikle Çerkesler karışık Çerkes-Rus ailelerde yaşıyorsa: bu tür ailelerin çocukları aktif olarak vaftiz ediliyor PMA, M., Rusça, Makopse okulunun baş öğretmeni, Soçi, 26 Nisan 2018 PMA, M., Rusça, Makopse okulunun baş öğretmeni, Soçi, 26 Nisan 2018 PMA, T., Shapsugh, otobüs şoförü, Golovinka köyü, Soçi, 27 Nisan 2018

Kaynakça: Babich I.L. Rusya’nın ulusal stratejisinde modern dağ ideolojileri ile Rusya’nın Kuzey Kafkasya / Kuzey Kafkasya’daki ulusal çıkarlarının karşılıklı ilişkisi. M., 2008 S. 171-186.