ESKİ MÜSLÜMAN BİR KABARDEY’İN HİKAYESİ: “ATALARIMIZ ORTODOKS’TU!”

“Atalarımız Ortodoks’tu!” Eski Müslüman Bir Kabardey’in Hikayesi Peder George Maximov: Merhaba! My Path To God’ı izliyorsunuz. Konuğumuzun adı Mikail. Rusya’daki her Müslüman ulusun tarihinde bir Hıristiyan sayfası olmasına rağmen, genellikle İslam…

Continue ReadingESKİ MÜSLÜMAN BİR KABARDEY’İN HİKAYESİ: “ATALARIMIZ ORTODOKS’TU!”

KUZEY BATI KAFKASYA ADİGELERİ ARASINDA ORTODOKS MİSYONU

Gözden Geçirenler: Tarih bilimleri doktoru, Tarih Bölümü profesörü Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi, AHS AI Akademisyeni. Vdovin; felsefe bilimleri doktoru, ph.D. Tarih bilimlerinde kıdemli Araştırma Görevlisi ISEGI YUNTS Doçent S.A. Razdolski O76…

Continue ReadingKUZEY BATI KAFKASYA ADİGELERİ ARASINDA ORTODOKS MİSYONU

”BEDEVİ ADETLERİ UĞRUNA 3 BİN YILLIK ADİGE XABZE YASASINDAN VEZGEÖMEMİZE GEREK YOK”

İrina Babich   Tarih Bilimleri Doktoru, Rusya Bilimler Akademisi Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü Kafkasya Bölümü Baş Araştırmacısı (Moskova, Rusya Federasyonu) Bir keresinde, yaklaşık sekiz yaşındayken anneme dünyanın yuvarlak olduğunu söyledim. Evde…

Continue Reading”BEDEVİ ADETLERİ UĞRUNA 3 BİN YILLIK ADİGE XABZE YASASINDAN VEZGEÖMEMİZE GEREK YOK”

ADİGE-ABHAZ KÜLTÜRÜNDE HIRİSTİYANLIĞIN İZLERİ

Adige (Çerkes) Kültüründe Hıristiyanlığın İzleri Adige eski inançlarının çeşitli kaynaklardan beslendiği ve bunların birleşmesiyle oluştuğu anlaşılmaktadır. Adige kabilelerinin eski inançları Kafkasya’da etkili olmuş Yunan-Roma kolonileri tarafından getirilen dinî unsurlarla bütünleşmiş ve…

Continue ReadingADİGE-ABHAZ KÜLTÜRÜNDE HIRİSTİYANLIĞIN İZLERİ

HIRİSTİYAN ÇERKESLERİN SAİNT GEORGE GÜNÜ

Hıristiyan Çerkesler, 6 Mayıs’ta Aziz George Günü’nü (Даущджэрджий и махуэ) kutlarlar. Aziz George, Çerkes Ortodoks Hıristiyanlarının koruyucu azizidir. Çerkes folkloru, Aziz George’a duyulan saygı ve bununla ilgili ayin ve ritüellerin kalıntılarını…

Continue ReadingHIRİSTİYAN ÇERKESLERİN SAİNT GEORGE GÜNÜ

ÇERKESYA’DA DÜNYA DİNLERİ

Ortodoksluğun ilk ortaya çıkışı Çerkesya’da-Hıristiayanlık ilk kez Batı Kafkasya’da 1.yy civarında, yani Hıristiyanlığına ilk yayıldığı yıllarda ortaya çıktı. İlk misyonerler, iki Aziz’in, Aziz Andrew ve Aziz Simon’un, havarisel faaliyetleri sayesinde bölgede…

Continue ReadingÇERKESYA’DA DÜNYA DİNLERİ