İLK GÜNAH, ASLİ GÜNAH NEDİR VE ADEM

İlk günah ya da asli günah, Adem’in düşüşü nedeniyle insanlığın günahkâr durumunun doğasını tanımlayan bir terimdir. Tüm insanların, Adem’in günahı tarafından, Adem’in mahkûmiyetiyle birlikte, bizim de yozlaştığımızı ve dünyaya Tanrı’nın önünde suçlu olarak geldiğimizi öğretir. Asli Günah, günahkâr olduğumuz için günah işlemeye devam ettiğimizi, bu dünyaya yozlaşmış bir biçimde geldiğimizi ve İncil’deki Tanrı’nın kurtarıcı lütfu dışında umudumuzun olmadığını gösterir.

İlk Günah ya da Asli Günah Nedir?

Asli günah olarak tanımlanan ilk günah, insanın düşüşünden bu yana insanlığın var olduğu günahın doğasına ilişkin bir Hristiyan görüşüdür. İlk günah, Adem ve Havva’nın Aden’deki günahından, iyiyi ve kötüyü bilme ağacından yasak meyveyi yemedeki itaatsizlik günahından doğdu. Asli günah, “Adem’in Aden Bahçesi’ndeki günahının doğrudan bir sonucu olarak hepimizin Tanrı’nın gözünde sahip olduğu günah ve suçluluğu” olarak açıklanabilir.

günah

Adem ve Havva’nın işledikleri günah sonrasında Aden Bahçesi’nden kovulmaları (Ressam: Benjamin West)

Asli günah, tüm insanlığın ilk günahının hem suçluluğu hem de bozulmasında Adem’e bağlı olduğunu öğretir. Doğumumuzdan itibaren günah tarafından yozlaşmış bir halk olarak, Adem’in Tanrı’nın önündeki suçunu, işlerin mirası altında bize atfedilen bir suçu paylaşıyoruz. Dahası, bizler, Adem’le olan doğal birlikteliğimiz tarafından ahlaki ve ruhsal olarak o kadar yozlaşmışızdır ki, biz tamamen yoldan çıkmış durumdayız. Günah işlemek için doğuştan gelen bir eğilime sahip olmamız için tüm insani yeteneklerimiz günah tarafından yozlaştırılır. Dahası, günaha olan eğilimimiz o kadar fazladır ki ruhsal olarak Tanrı’yı sevemez, O’nun müjdesine inanamaz ve O’nun egemen lütfuyla yeniden doğuncaya kadar kurtulamayız. Asli Günah bize aslında Kutsal Kitap’ın da temelini oluşturan, doğuştan gelen günah eğilimi ve kişisel günahlarımıza karşı savaşırken Tanrı’ya ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu anlatır.

Asli Günah ve Gerçek Günah Arasındaki Fark Nedir?

Doğduğumuz andan itibaren bize atfedilen asli günaha sahibiz. Adem ve Havva’nın ilk günahı işlemesinden kaynaklanan sonuçları nedeniyle, asli günah ve günahkar bir doğa ile doğarız. Gerçek günah ise doğduğumuz andan itibaren aktif olarak günah işlediğimizde olur.

Özünde, Adem’den dolayı günahkâr bir doğayla doğarız. Bebekliğimizden itibaren bencilliği ve kendi çıkarlarımızı başkalarının çıkarlarına tercih etme eğilimindeyiz. Adem’in günahı, bakireden doğan İsa Mesih dışında, var olan her insanın orijinal günahla doğmasına neden olmuştur. Her ne kadar “Bu adil değil. Adem’in yerinde olsaydım günah işlemezdim” desek de. Çünkü hayatımızda kendi eylemlerimizi analiz edebilir ve muhtemelen onun yaptığına benzer bir şekilde günah işleyebileceğimizi anlayabiliriz.

İlk Günahın Sonuçları Nedir?

İlk sonuçlardan biri çıplak olduklarından utanmaları ve incir yapraklarıyla kendilerini kapatmalarıydı. Artık Tanrı’ya odaklanmıyorlardı, şimdi bedenlerinde benmerkezciydiler. Ruhları artık Tanrı ile birlik içinde değildi, bedensel ihtiyaçları ruhsal ihtiyaçlarından daha önemli hale geldi ve çıplaklıklarından utandılar. Artık hepimizin katıldığı tutkulu dünyevi hayata başladılar.

İnsanlık hala Tanrı’nın suretine sahipti, ama şimdi kararmış ya da solmuştu. Bedenleri hastalığa, bozulmaya ve ölüme maruz kaldı. Adem ve Havva artık Hayat Ağacı’nın olduğu Aden Bahçesi’ne giremeyeceklerdi. Adem ve Havva’dan miras aldığımız statü ve asli günah tam da budur. Adem’in yaptığı kötü seçimin suçunu üstlenmiyoruz, ancak günahlarının sonucunu, tabiatta geçirdiği değişikliği miras alıyoruz. Hepimiz Adem ve Havva’nın torunları olduğumuz için, hepimiz onların günahkar doğasını düşüşten miras ediniyoruz.

İsa Mesih, Adem ve Havva

Anastasis Sahnesi İstanbul’da yer alan Kariye Camii’nde yer alır ve İsa Mesih’in Adem ve Havva’yı diriltmesini konu alır.

İlk Günah ve Kurtuluş

İlk günah ve kurtuluş ile ilgili birçok şey söylenebilir. Temelinde İsa Mesih’in yeryüzüne gelip insanların günahlarını, sadece bireysel günahları değil; ama asli günahı da üstlenip çarmıhta ölmesi ve üç gün sonra dirilmesi yatar. Bu güzel haberi Aziz Pavlus İncil’de Romalılar mektubunda olağanüstü bir şekilde özetliyor:

İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi. (Romalılar 4:25)

Tanrı’yla Barışmak

Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı’nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini, Tanrı’nın beğenisi de umudu yaratır. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

Evet, biz daha çaresizken Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Bir kimse doğru insan için güç ölür, ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü. Böylece şimdi O’nun kanıyla aklandığımıza göre, O’nun aracılığıyla Tanrı’nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştıksa,

barışmış olarak Oğlu’nun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Yalnız bu kadar da değil, bizi şimdi Tanrı’yla barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla, Tanrı’nın kendisiyle de övünüyoruz.

Ölüm ve Yaşam

Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Kutsal Yasa’dan önce de dünyada günah vardı; ama yasa olmayınca günahın hesabı tutulmaz. Oysa ölüm Adem’den Musa’ya dek, gelecek Kişi’nin örneği olan Adem’in suçuna benzer bir günah işlememiş olanlar üzerinde de egemendi. Ne var ki, Tanrı’nın armağanı Adem’in suçu gibi değildir. Çünkü bir kişinin suçu yüzünden birçokları öldüyse, Tanrı’nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih’in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrı’nın bağışı o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek suçtan sonra verilen yargı mahkûmiyet getirdi; oysa birçok suçtan sonra verilen armağan aklanmayı sağladı. Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse, Tanrı’nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam, yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir.

İşte, tek bir suçun bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın sözdinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkâr kılındıysa, bir adamın söz dinlemesiyle birçoğu da doğru kılınacaktır. Kutsal Yasa suç çoğalsın diye araya girdi; ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı’nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki, günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanrı’nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. (Romalılar 5. Bölüm)

Kaynakça: kutsalkitap.org