BEN KİMİM?

Diziye Giriş: İncil’deki “Ben’in Derin Beyanları “Ben” İfadeleri Yoluyla İlahi Kimliği Keşfetmek “Ben” ifadesi hem ruhsal hem de varoluşsal bağlamlarda derinden yankı bulmaktadır. Kutsal Yazılarda bu sözler yalnızca dil bilgisel bir…

Continue ReadingBEN KİMİM?

DİN VE AHLAK

Ahlak Nedir? Ahlak, belirli bir toplum veya gruptaki davranışı yöneten ilke veya kuralları ifade eder. Bu ilkeler genellikle doğru ve yanlış meseleleriyle ilgilidir ve bireylere karar vermede ve başkalarıyla nasıl etkileşim…

Continue ReadingDİN VE AHLAK

MUSA (MOSES) KİMDİR?

Hristiyan İnancında Musa’nın Önemini Anlamak Musa, Kutsal Kitap’ta hem Eski hem de Yeni Antlaşma’da merkezi bir figürdür. İsraillileri Mısır’daki kölelikten kurtarmasıyla ve Sina Dağı’nda Tanrı’dan On Emri almasıyla tanınır. Hayatı ve…

Continue ReadingMUSA (MOSES) KİMDİR?

IDELETTE DE BURE CALVİN

Yeni Antlaşma’da imanlı kadınlara ne de onurlu bir yer verilmiştir! Tanrı’nın kilisesinin tarihi boyunca yaşamları ve tanıklıklarıyla ışıldayan örnekler olan kadınlar yer almaktadır. Bazıları İsa’nın uğruna şehit edilmiş, bazıları kendilerini Hristiyan…

Continue ReadingIDELETTE DE BURE CALVİN

HRİSTİYAN AHLAKI

Hristiyan Ahlakı: Sadık Bir Yaşam İçin Yol Gösterici İlkeler Dünyanın en büyük dini olan Hristiyanlık, öğretileri, kutsal yazıları ve gelenekleri aracılığıyla ahlaki yaşam için bir çerçeve sağlar. Hristiyan ahlakı, imanlıların erdemli…

Continue ReadingHRİSTİYAN AHLAKI

ADALET VE MERHAMET

İlahi Niteliklere Hristiyan Bakış Açısı Adalet ve merhamet, Hristiyan inancında Tanrı’nın iki temel niteliğini temsil eden temel kavramlardır. Kutsal Kitap’ta, bu nitelikler, adalet ve merhamet arasındaki hassas dengeyi vurgulayarak, Tanrı’nın insanlıkla…

Continue ReadingADALET VE MERHAMET

YOLSUZLUK VE DÜRÜSTLÜK

Kurulu düzeni baştanbaşa sarsan kötülüklerin ön sırasında gelenini ‘yolsuzluk’ diye nitelemek pek de yanlış olmaz. Gitgide azıtan, ülkeleri sarsan, toplumları yozlaştıran, yiğitleri yıkan illet soyumuzun öz yapısını kanser benzeri kemirmekte, sağtöre…

Continue ReadingYOLSUZLUK VE DÜRÜSTLÜK

KADININ ÖNEMİ

İnsan haklarının geniş çapta çiğnendiği şimdiki dönemin görünümü gerçekten ürkütücü.. Çalkantılar zincirinin baklaları arasında kadının çilelerini örtbas edicilik, çatlağı balçıkla sıvamaktır. Kadına karşı yeğ görülen uygulamalar döl yatağından başlıyor: Bazı ülkelerde…

Continue ReadingKADININ ÖNEMİ

TANRI’YLA BULUŞMAK

… Bana hizmet edenler kutsallığıma saygı duyacak Ve halkın tümü beni yüceltecek… (Levililer 10:3) Tanrı’ya tapınma veya hizmet konusunda herhangi bir noktayı ele almak veya bunlarla ilgilenmek, Tanrı’ya yaklaşmak demektir. Kutsal…

Continue ReadingTANRI’YLA BULUŞMAK

BARNABAS İNCİLİ

Barnabas İncili Nedir? Barnabas İncili aslında bir iddiayı kanıtlamak için kullanılır. Kur’an’da İsa Mesih’in yerine O’nun bir benzerinin çarmıha gerilip öldürüldüğü yazar. Çoğu Müslüman İsa Mesih’in yerine çarmıha gerilen kişinin O’nu…

Continue ReadingBARNABAS İNCİLİ

DOMUZ ETİ

Domuz Eti Haram Mıdır? Bazen insanlar “domuz eti yenilebilir mi, zararlı mı?” diye düşünür. Eğer et doğru bir şekilde pişirilmezse, etin içindeki parazitler hastalığa sebep olabilirler. Bu durum tavuk eti için…

Continue ReadingDOMUZ ETİ

HAVVA (EVA) KİMDİR?

İlk Kadın Havva Her şey müthişti.  Dünyanın en güzel bahçesinde yaşıyordu.  Kocasıyla ilişkisi mükemmeldi. Tanrı’yla da güzel ve samimi bir ilişkisi vardı.  Günahsızdı. Utanç nedir bilmiyordu bile. Başlangıçta Havva’nın hayatı böyleydi.…

Continue ReadingHAVVA (EVA) KİMDİR?

RAHİBE TERESA

Rahibe Teresa Kimdir? Hayatını yoksullara, hastalara ve ölmekte olanlara adayarak, Rahibe Teresa sıradışı ve dikkate değer bir insan olarak bütün dünyada bilinir hale gelmiştir. Dünya tarafından önemsenmeyenlere sevgi göstermiştir. Hiç kimsenin…

Continue ReadingRAHİBE TERESA

KUTSAL RUH NEDİR?

Kutsal Ruh Nedir? Kutsal Ruh, Hristiyanlar’ın Üçlü Birlik inancına göre Üçlü Birliğin 3’üncü kişisidir. Hristiyanlar tek Tanrı’ya inanırlar, ama tek olan Tanrı’nın; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’u içerdiğine inanırlar. Bu makalemizde…

Continue ReadingKUTSAL RUH NEDİR?

DOĞA BİZİM EVİMİZ

Doğa Tanrı’nın Bize Bir Emaneti ‘’RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem’i oraya koydu.’’ (Yaratılış 2:15) Son zamanlarda Türkiye’de, birçok gerekli alanı çok güzel bir dille eleştiren şarkılar, binlerce…

Continue ReadingDOĞA BİZİM EVİMİZ

İYİ HABER NEDİR?

Neye Göre İyi Haber? Bir haberi iyi haber yapan nedir? “İyi” kavramı sübjektif değil midir? Herhangi bir şeyin iyi olup olmaması, çoğu zaman kişiden kişiye değişir. Aynı şey, ”haber” için de…

Continue ReadingİYİ HABER NEDİR?

KADIN HAKLARI

Kadın Hakları ve Hristiyanlık Kadın hakları günümüzde özellikle kadınların fiziksel ve duygusal şiddete, ayrımcı davranışlara uğraması ile daha fazla gündeme geliyor. Acaba Hristiyanlık kadın hakları konusuna nasıl bakıyor? Hristiyanlıkta kadının yeri…

Continue ReadingKADIN HAKLARI

TANRI’NIN ADI NEDİR

Tanrı’nın Adı Bir Tane Midir? Tanrı’nın adı nedir diye düşündüğümüzde aslında birçok kelime geliyor aklımıza. Nedense Tanrı’nın tek bir adının olabileceğini düşünmüyoruz. Yahudi ve Hristiyanlar Tanrı için birçok ad kullanmışlarıdr: Elohim,…

Continue ReadingTANRI’NIN ADI NEDİR