İMAN NEDİR? İMAN ETMEK NE DEMEKTİR?

İman Nasıl Tanımlanabilir?

İman, sık sık duyduğumuz bir kelimedir. İman etmek, imanlı olmak, imanla yaşamak vs. gibi söz öbeklerine oldukça aşinayızdır. Öyleyse iman nedir? İman birkaç farklı anlama gelebilir:

1. Birine veya bir şeye tam güven veya güven.
2. Fiziksel algıdan ziyade manevi kavrayışa dayanan, Tanrı’ya veya bir dinin öğretilerine güçlü inanç.
3. Bir dini inanç sistemi.
4. Sıkıca tutulan bir inanç veya teori

İman, inanılan bir şeye tam bir güven duyma durumudur. Bu dünyada yaşamak için inanç sahibi olmanız gerekir. Uçağa biniyorsunuz çünkü pilota sizi gideceğiniz yere götürecek inancınız var. Yaşamımız boyunca inancımızı koyabileceğimiz pek çok kişi, yer ve şey vardır, ancak söz konusu sonsuz, ruhsal şeyler olduğunda, doğru yolda olduğumuzdan emin olmalıyız.

Kutsal Kitap’ta tanım şöyledir: “İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.” (İbraniler 11:1)

iman

İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. (İbraniler 11:1)

Günümüzde maalesef bu kelime ile ilgili sığ tanımlar da yapılmaktadır: “İman, kanıtlayamadığınız ama inanmak istediğinize inanmaktır.”

Ne yazık ki birçok insan bu inanç tanımıyla yaşıyor. Bazıları için bu tanımın özgürleştirici bir yanı var. İnanmak istediğiniz herhangi bir şeye inanabilmek anlamına gelir. Açıklamaya gerek yoktur, gerçekten de açıklama yapılamaz; bu sadece bir inanç meselesi. Diğerleri için böyle bir tanım hiçbir şekilde tatmin etmez. İmanı kucaklamak, düşünmeyi bırakmanız anlamına gelir. İman arttıkça, akıl ve anlam sonunda kaybolur. Hiçbir açıklama yapılamaz ve hiçbiri beklenemez. Böylece iman içinde yaşamak karanlıkta yaşamaktır.

Her iki grup için de sorun aynı. Yanlış iman tanımıyla başlayarak, yanlış soruyu sordular, yanlış sorunla uğraştılar ve bu yüzden de yanlış yanıtla sonuçlandılar. İman arzulu düşünme değildir. Var olmayan şeylere inanmakla ilgili değil. Ne her şeyi inanılır ne de anlamı imkansız kılar.

Hristiyanlar Neye İman Ederler?

Hristiyanların neye iman ettikleriyle ilgili en temel ve tarihi olarak en erken özet aşağıda Elçilerin İman Bildirgesi’nde görülebilir:

Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.

O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.

Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum.

Amin.

İnanç ve Şüphe:

Genelde insanlar iman ve şüphe kavramlarını birbirine zıt iki kavram olarak görürler. İnandığın şeyden nasıl şüphe edebilirsin ki? İnandığın şeyi sorgulamak doğru mudur ki? İnanç, yüzde yüz emin olmak demek değil midir? Şüphe ettiğimizde ne yapacağız?

Aslında öyle değildir. Önümüzde bir sandalye varsa biz o sandalyenin orada olduğunu biliriz. Sandalyenin orada olduğuna inanmayız. Bu sandalyenin var olduğuna inanmak, inanmak değil bilgidir. Bilgi ve inanç arasında fark vardır. İnanç bilinen şeye güven değil; inanılan şeye güven demektir. Biz inanırken ve iman ederken şüphe edilebilecek bir şeye inanırız.

İnanç ve şüphe, birbiriyle karıştırılamayan şeylerden biri gibi görünüyor. Yine de aynı zamanda, neredeyse herkes iman yolculuğunun bir noktasında bir tür şüphe yaşar. Manevi yolculuğumuzda şüphenin yaygınlığına rağmen, nadiren hakkında konuşulur veya kabul edilir. Ve olduğu zaman, genellikle olumsuz olarak bahsedilir. Şüphe etmemelisin. Bunu sorgulayamazsın. İncil’in söylediklerinin doğru olduğunu biliyorsun. İmanımızdaki bu önemli şüpheyi küçümsüyoruz.

Şüpheyi olumsuz bir şey olarak görme eğilimindeyiz. Ancak Kutsal Kitap tam tersini yapar, şüpheleri vurgular. Görünüşe göre Tanrı, şüpheye çoğu kiliseden daha fazla hoşgörülüdür. Şüphemizi inkâr etmemeli veya korkmamalıyız, onu ifade etmeliyiz.

Şüphe, imanın zıttı değildir; imanın unsurlarından biridir.

Aslında bu cümleyi şöyle açabiliriz: İnancın tersi şüphe değil, kesinliktir. Kesinlik noktayı tamamen kaçırmaktadır. İnanç, dağınıklığı, boşluğu ve rahatsızlığı fark etmeyi ve bir miktar ışık gelene kadar orada kalmasına izin vermeyi içerir.

Şüphe düşman değildir ve savaşılması gereken bir şey değildir. Anlaşılması, ifade edilmesi ve kullanılması gerekir. Şüphe imanımızın canlı kalmasına yardımcı olur.

İman ve Şüphe

İsa Mesih, dirildikten sonra Thomas’ın şüphesinden dolayı ona görünüyor.

Şüphe Etmek Günah Mıdır?

Şüphe ve inançsızlık iki ayrı konudur. Tanrı soru sorduğumuz için bizi mahkum etmez. İsa Mesih, Thomas’ı ellerindeki çivi yaralarını görmek istediği için kınamadı.

Aksine, şüphe genellikle kilisede bir günah olarak tasvir edilir. Şüphe, zayıf inancın bir işaretidir. Ancak Kutsal Kitap şüpheyi kınamaz ve biz de yapmamalıyız.

Tanrı kalplerimizle ilgileniyor, sahte bir ilişki istemiyor. Bazen içimizde olup biten şüphedir. Onu Tanrı’dan saklayamayız ve onun istediği bu değil. Şüphelerimizi Tanrı’ya götürmekten korkmamalıyız; çünkü Tanrı iman eksikliğimizden dolayı bizi mahkum etmek istemiyor.

Şüphe İmanımıza Yardımcı Olur

Şüpheyle, saf güven yerine daha fazlasını öğrenebiliriz, gerçeğe daha fazla güvenebiliriz. Şüphe, imanın içinden geçtiği ateştir. Ama denendiğinde altın olarak çıkacaktır.

Yaygın bir yanılgı, şüphenin imanımıza zarar verdiğidir. Ancak Tanrı şüphelerimizi daha zengin bir iman üretmek için kullanabilir.

Aynı şey şüphe için de söylenebilir. Şüpheniz olduğunda, sizi sorularınıza cevap aramaya zorlar. Sizi Tanrı’ya güvenmeye ve iman etmeye zorlar çünkü her şeyi çözemezsiniz. Buna izin verirseniz, nihayetinde şüphe sizi güçlendirebilir çünkü inancınız onaylanmıştır.

İmanı Şüphelerle Yaşamak

Hepimizin bilmesi gereken gerçek şu ki, neredeyse hiçbir şeyden yüzde yüz emin olamayız. Bizler, kavrayışımızın çok ötesindeki şeyleri kavramaya çalışan sınırlı varlıklarız. Ve bazı insanlar şüphenin gölgesinin ötesinde doğru olduklarına ikna olurken, gerçek, inancın görmediğimiz şeylere inanmasıdır. Bilemeyiz, bunun yerine Tanrı’nın bize söylediklerine güveniriz.

İman, görünmeyenlerin inancı üzerine riske almaya veya güvenmeye isteklidir olmaktır. İman fiziksel kanıta dayanmaz, hayatımı riske atmaya istekli olduğum bir inanca dayanır.

Ölçülebilir araçlarla imanımızı kanıtlayamayabiliriz. Ancak İsa Mesih’in ileri sürdüğü iddiaların, dirilişin kanıtlarının ve Tanrı ile yaşadığımız karşılaşmaların bizi ona iman etmemize yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Şüphelerimiz mi var? Evet var! Ancak bu imanımızın olmadığı anlamına gelmez. Kutsal Kitap’ta yazıldığı gibi:

“Şimdi her şeyi aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz, ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır, ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim.” (1. Korintliler 13:12)

Kaynakça: kutsalkitap.org